Isolatie FAQs

// OLD BEHAVIOUR

Wat is isolatie?
Wat is warmtegeleidbaarheid?
Hoe word de λd berekend en waar staat λd voor?
Wat is geluidsisolatie?
Wat is geluidsabsorptie?
Waar staan Rd voor?
Wat is het verschil tussen Rd, Rreken, Rc waarde?
Aan welke zijde dient de dampremmende laag te worden toegepast?
Welk isolatie product heeft een goede brandwerendheid en wat zijn hiervoor de criteria?
Wat betekent de afkorting WBDBO?

 

Ga direct naar:

         

 

Algemene isolatie

Wat is isolatie?
Dit is een (isolatie) materiaal, bijvoorbeeld glaswol, steenwol of XPS-geëxtrudeerd polystyreen. De materialen zorgen ervoor dat de warmte en/of kou en geluid van buiten naar binnen en van binnen naar buiten wordt geïsoleerd.

Naar boven

 

Wat is warmtegeleidbaarheid?
De warmtegeleidbaarheid is de hoeveelheid warmte die in stationaire toestand per tijdseenheid, per oppervlakte-eenheid en per temperatuurgradiënteenheid door een bepaald materiaal gaat wat word aangegeven in W/m.K (Watt/vierkantmeter Kalvin).

Naar boven

 

Hoe word de λd berekend en waar staat λd voor?
λd is de door de fabrikant opgegeven waarde van de warmtegeleidbaarheid van een materiaal of een product. Deze wordt door middel van statistische methoden berekend op basis van de lambda-waarden die onder welbepaalde omstandigheden gemeten werden. λd staat voor gedeclareerde lambda waarde.

Naar boven

 

Wat is geluidsisolatie?
Geluidsisolatie is het isoleren van geluid en lawaai dat van buiten een ruimte wordt uitgezonden. Hier wordt vaak gebruik gemaakt van glaswol als isolatiematerialen die bijvoorbeeld als toepassing wordt aangebracht tussen scheidingswanden. Geluidsisolatie bestaat in veel vormen maar we spreken hier over luchtgeluiden, bijvoorbeeld luchtgeluiden die buiten worden geproduceerd door het verkeer, spoor, auto´s, etc. En bijvoorbeeld luchtgeluiden die binnen worden geproduceerd, denk aan conversaties, televisie, stereo installaties, etc.

Naar boven

 

Wat is geluidsabsorptie?
Geluidsabsorptie is het absorberen van geluiden die in ruimte wordt uitgezonden. Voorbeeld van een ruimte waar weinig absorptie is, is een kerk; veel galm en moeilijk om elkaar te verstaan. Doordat in de kerk alleen maar harde materialen zijn toegepast, houten banken, plavuizen, bakstenen wanden.
Voorbeeld van een ruimte waar te veel absorptie is, is een crematorium; gedempt geluid en moeilijk om elkaar te verstaan, doordat er veel zachte materialen zijn die het geluid absorberen. Zoals plafonds, vloerbedekking, stoelen en gordijnen.

Naar boven

 

Waar staan Rd voor?
Een reken gedeclareerde waarde of wel de R declared waarde. Dit staat voor gedeclareerde laboratorium gemeten warmte isolatiewaarde. De Rd waarde is puur de hoeveelheid warmteweerstand welke het product heeft.

Naar boven

 

Wat is het verschil tussen Rd, Rreken, Rc waarde?
Rd - gedeclareerde warmteweerstand van alleen het product
Rreken - is de rekenwaarde van de warmteweerstand van iedere laag waaruit de constructie is opgebouwd.
Rc - is de warmteweerstandswaarde van de totale constructie.

Naar boven

 

Aan welke zijde dient de dampremmende laag te worden toegepast?
De dampremmende laag dient altijd aan de warme of wel woon zijde van de constructie te worden toegepast.

Naar boven

 

Welk isolatie product heeft een goede brandwerendheid en wat zijn hiervoor de criteria?
De brandwerendheid van steenwol is de hoogste, wanneer we puur kijken naar het product. Steenwol heeft een brandklasse A1*, met een smeltpunt rond de 1100 graden Celsius. Daarna volgt glaswol met een brandklasse A1*, met een smeltpunt rond de 800 graden Celsius.

Bij de brandwerendheid wordt alleen gesproken over de brandwerendheid van het product. De brandwerendheid is altijd afhankelijk van de bouwconstructie of bouwdeel, een bepaald element moet gedurende een bepaalde tijd brandweerstand bieden.

Hieraan zijn een aantal criteria gebonden:

  • De tijd totdat het element bezwijkt
  • De tijd dat het element vlamdicht blijft
  • De tijd dat de temperatuurstijging aan de koude zijde binnen de gestelde eisen blijft.

* zonder cacheerlaag, met cacheerlaag kan dit verschillend zijn

Naar boven

 

Wat betekent de afkorting WBDBO?
Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag.

Bij een eis van 30 minuten WBDBO tussen twee compartimenten, mag een brand die ontstaan is in het ene compartiment, zich gedurende die dertig minuten, op geen enkele wijze uitbreiden naar het andere compartiment. Er moet door voorschrijvende instanties worden aangetoond dat hij rekening heeft gehouden met alle mogelijke trajecten van branduitbreiding zoals de branddoorslag van wanden, brandoverslag via de ramen, gevels of via het dak.

Naar boven