Nieuw Milieurapport Knauf Insulation

Nieuws van 27.03.2013

Het Milieurapport van 2011 heeft duidelijk gemaakt welke richting we in willen slaan op het gebied van duurzaamheid. We hebben een aantal belangrijke streefdoelen op lange termijn vastgelegd, zoals een CO2-neutrale productie. Om ze concreter en uitvoerbaarder te maken, hebben we nu een reeks van duidelijke en haalbare doelen op middellange termijn; al deze doelen vindt u in ons Milieurapport 2012.

Het verbeteren van onze eigen inspanningen voor een duurzamere toekomst, is echter maar de helft van het verhaal. Daarom kunt u in dit rapport ook lezen hoe wij ons blijven inzetten voor een energiezuinige en duurzaam gebouwde omgeving en hoe wij de uitdaging aangaan om reële prestaties te leveren in gebouwen.

Wanneer u dit rapport leest, hopen we dat u meer inzicht zal krijgen in de manier waarop wij streven een duurzamere omgeving te creëren, zowel in de hele wereld, als in onze eigen kantoren en fabrieken.

 

 Download het Milieurapport 2012.pdf