Onze waarden

MENSCHLICHKEIT

 • Handelen op een maatschappelijke verantwoorde wijze
 • Wij horen tot "een grote familie"
 • We waarderen diversiteit en accepteren alle collega's zonder uitzondering binnen het bedrijf
 • We garanderen eerlijkheid en respect

PARTNERSHIP

 • Autonoom beslissen en verantwoordelijkeden opnemen
 • Openstaan voor innovaties
 • Loyaal zijn en dit op alle niveaus
 • We zijn een team

COMMITMENT

 • Het hoogste prestatieniveau nastreven
 • De constante evolutie van de medewerkers bevorderen
 • Zich inzetten om de vooropgestelde objectieven te bereiken
 • Zich inzetten en verantwoordelijkheden opnemen

ENTREPRENEURSHIP

 • De horizonten veruimen en in die zin handelen
 • Opportuniteiten zien
 • Pragmatisch opstellen en berehende risico's nemen
 • Initiatieven nemen