Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Knauf Insulation.

 

Op de inhoud ervan rust copyright. Met de inhoud worden niet alleen tekst en beeld bedoeld maar ook de scripts, zoals die o.a. voor het maken van berekeningen, het aanvragen of downloaden van informatie gebruikt worden.

De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd zonder uitdrukkelijke toestemming van Knauf Insulation.

Knauf Insulation zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid van de gegeven informatie.

Knauf Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.knaufinsulation.be, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Knauf Insulation behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.