Knauf Insulation For A Better World
For A Better World

Bij Knauf Insulation is duurzaamheid altijd al de kern van ons bedrijf geweest. Onze isolatieoplossingen besparen energie en verlagen de CO2 uitstoot. We ontwikkelen onze isolatie niet alleen om gebouwen milieuvriendelijker te maken, maar ook om de mensen die er in werken een veilige en gezonde plek te bieden.

We werken bij Knauf Insulation al ruim tien jaar aan de drie pijlers van duurzaamheid. We zijn er op gefocust om onze ongevallen naar nul te brengen, onze energie en emissie te verlagen, ons productieafval te recyclen door de principes van een circulaire economie in te voeren en we voeren non-stop campagne voor betere en duurzamere gebouwen.

De afgelopen tien jaar hebben we al heel wat bereikt. We zijn dan ook trots op de manier waarop ons bedrijf is veranderd. Dankzij onze collega’s, gemeenschappen en klanten hebben we onze impact op het milieu beperkt. Maar duurzaamheid is een proces van constante verbetering.

We bouwen verder op onze successen. Maar we moeten méér doen voor onze mensen en ons milieu. Daarom hebben we een nieuwe duurzaamheidsstrategie ontwikkeld onder de naam “For A Better World” (Voor een betere wereld). Deze strategie bouwt voort op het succes van onze mission statement: “We willen het voortouw nemen bij de omschakeling naar slimmere isolatieoplossingen voor een betere wereld.”

Energie & gerelateerde emissies

Veiligheid Afval NOx  Watergebruik
Isolatie - verlaging emissie en energiegebruik bij Knauf Insulation Veiligheid is onze prioriteit bij Knauf Insulation Isolatie - Storten van afval Knauf Insulation NOx-reductie isolatie met Knauf Insulation minder waterlozingen en waterverbruik Knauf Insulation
22.7% verlaging energiegebruik Ongevallen met werkverlet
met 56% verlaagd
Afval naar de stort
met 67.3% verlaagd
NOx met 42.7% verlaagd 39.8% minder waterverbruik
23.2% verlaging gerelateerde emissie       80.7% minder waterlozingen
Duurzaamheid

WE HEBBEN VIER BELANGRIJKE DOELSTELLINGEN VOOR DE TOEKOMST BEPAALD EN ZIJN EEN STEVIG COMMITMENT AANGEGAAN OM ELKE DOELSTELLING TE HALEN.

De mens boven alles bij Knauf Insulation

We weten dat een betere wereld op de werkplek kan beginnen. Zie hoe we onze gemeenschappen en mensen veilig laten groeien. 

People First

nul koolstof lens met Knauf Insulation

We hebben grootse plannen om onze uitstoot te beperken. Lees hoe we de impact van onze producten, fabrieken en kantoren tot een minimum beperken.

 

Zero Carbon

Circular economy Knauf Insulation

We moeten meer met minder doen. Ontdek hoe we besparen, hergebruiken en recyclen. 

Circular Economy

Gebouwen zijn cruciaal voor een betere wereld Knauf Insulation

Gebouwen zijn cruciaal voor een betere wereld. Ontdek hoe we gebouwen klaarmaken voor de toekomst. 

 

Better Buildings

Om onze doelstellingen op lange termijn te halen, hebben we ook korte termijn doelen voor 2025 bepaald die we nu al kunnen realiseren.
Onze huidige management moet ervoor zorgen dat we deze vier doelstellingen halen. We mogen het probleem niet doorschuiven naar de volgende generatie. Bekijk onze vorderingen op deze pagina’s.