For A Better World met Knauf Insulation

Notre stratégie de développement durable FABW
For A Better World

WE HEBBEN VIER BELANGRIJKE DOELSTELLINGEN VOOR DE TOEKOMST BEPAALD EN ZIJN EEN STEVIG COMMITMENT AANGEGAAN OM ELKE DOELSTELLING TE HALEN.

L'humain avant tout avec Knauf Insulation

We weten dat een betere wereld op de werkplek kan beginnen. Zie hoe we onze gemeenschappen en mensen veilig laten groeien.

 

Objectif zéro déchet chez Knauf Insulation

We hebben grootse plannen om onze uitstoot te beperken. Lees hoe we de impact van onze producten, fabrieken en kantoren tot een minimum beperken.

Comment fonctionne l'économie circulaire chez Knauf Insulation

We moeten meer met minder doen. Ontdek hoe we besparen, hergebruiken en recyclen.

 

Construire de meilleurs batîments avec Knauf Insulation

Gebouwen zijn cruciaal voor een betere wereld. Ontdek hoe we gebouwen klaarmaken voor de toekomst.

 

Bij Knauf Insulation is duurzaamheid altijd al de kern van ons bedrijf geweest.

Onze isolatieoplossingen besparen energie en verlagen de CO2 uitstoot. We ontwikkelen onze isolatie niet alleen om gebouwen milieuvriendelijker te maken, maar ook om de mensen die er in werken een veilige en gezonde plek te bieden.

Usine de laine de verre Knauf Insulation à Visé

We werken bij Knauf Insulation al ruim tien jaar aan de drie pijlers van duurzaamheid. We zijn er op gefocust om onze ongevallen naar nul te brengen, onze energie en emissie te verlagen, ons productieafval te recyclen door de principes van een circulaire economie in te voeren en we voeren non-stop campagne voor betere en duurzamere gebouwen.

De afgelopen tien jaar hebben we al heel wat bereikt. We zijn dan ook trots op de manier waarop ons bedrijf is veranderd. Dankzij onze collega’s, gemeenschappen en klanten hebben we onze impact op het milieu beperkt. Maar duurzaamheid is een proces van constante verbetering.

We bouwen verder op onze successen. Maar we moeten méér doen voor onze mensen en ons milieu. Daarom hebben we een nieuwe duurzaamheidsstrategie ontwikkeld onder de naam “For A Better World” (Voor een betere wereld). Deze strategie bouwt voort op het succes van onze mission statement: “We willen het voortouw nemen bij de omschakeling naar slimmere isolatieoplossingen voor een betere wereld.”

"Onze visie is het innoveren van slimmere isolatieoplossingen voor een betere wereld"

lightbulb

.

HOOGTEPUNTEN VAN 2010 TOT 2020

Veiligheid

Safety

Ongevallen met werkverlet verlaagd met

56%

Afval

Waste

Afval naar de stortplaats verlaagd met

67.3%

NOx

NO

NOx verlaagd met

42.7%

Energie & gerelateerde emissies

Energy
22.7%

verlaging energiegebruik

23.2%

verlaging gerelateerde emissie

Watergebruik

Water
39.8%

minder waterverbruik

80.7%

minder waterlozingen

Om onze doelstellingen op lange termijn te halen, hebben we ook korte termijn doelen voor 2025 bepaald die we nu al kunnen realiseren.


Onze huidige management moet ervoor zorgen dat we deze vier doelstellingen halen. We mogen het probleem niet doorschuiven naar de volgende generatie. Bekijk onze vorderingen op deze pagina’s.

Rapport annuel Knauf Insulation

Jaarverslag 2021

Onze doelstellingen, inspanningen en successen op het gebied van duurzaamheid leggen we al sinds 2010 vast in ons jaarlijkse duurzaamheidsrapport (Sustainability Report). Deze rapporten geven je een overzicht van internationale projecten en initiatieven die laten zien hoe serieus we onze verantwoordelijkheid voor duurzaamheid nemen.

Knauf Insulation Report