Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid bij Knauf Insulation

Als fabrikant van innovatieve isolatieoplossingen hebben wij een verantwoordelijkheid. Niet alleen door de bijdrage die onze producten leveren aan energie efficiency, maar ook bij het veilig stellen van de schaarse, natuurlijke hulpbronnen. We zien het dan ook als onze opdracht om ons eigen productieproces continu te verbeteren zodat we onze ecologische footprint minimaliseren. We streven naar een minimaal energieverbruik in ons productieproces.

Al onze isolatiematerialen maken wij uit natuurlijke materialen (tot 80% gerecycled glas). Zo kunnen onze klanten over de hele wereld milieuvriendelijke bouwprojecten realiseren, de energie efficiency van gebouwen verhogen en een aangenaam binnenklimaat creëren.

ECOSE Technology
Duurzaamheid in de basis

Al in 2009 introduceerden we ons natuurlijke, bio-based bindmiddel ECOSE® Technology. Dit krachtige bindmiddel voor glaswol en minerale wol betekende een revolutie voor de isolatie industrie. Ons bindmiddel bevat geen toegevoegde formaldehyde, geen fenol, geen kleurstoffen en geen acryl of andere chemische toevoegingen.   

ECOSE het natuurlijk duurzame bindmiddel van Knauf Insulation


ECOSE® Technology verlaagt de benodigde energie tijdens productie. Dat zorgt voor een extra duurzaam karakter van onze isolatie.  Je herkent isolatie met ECOSE® Technology aan de natuurlijke bruine kleur. 

Isolatiemateriaal met ECOSE is bovendien voelbaar zacht, irriteert niet aan huid en handen, is geurloos en stofarm. Ervaar het verschil!   

Meer over ECOSE

Duurzaamheid bij Knauf Insulation

Duurzaamheid bij Knauf Insulation

In 2010 hebben we onszelf twee belangrijke doelen gesteld: ons energieverbruik én onze CO2-emissie met 20% verlagen voor 2020. We zijn er enorm trots op dat we de meeste van onze doelstellingen voor duurzaamheid al in 2016 bereikt hebben. Over heel Knauf Insulation is het energieverbruik tussen 2010 en 2016 met 20,9% verlaagd en de uitstoot van CO2 hebben we met 25,1% verminderd.

Duurzaamheidsdoelstellingen

“2016 vormt een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf. In slechts zes jaar tijd is het ons gelukt om twee van onze belangrijkste doelstellingen voor 2020 op het gebied van duurzaamheid te behalen. Deze ongelooflijke prestatie is te danken aan het commitment van iedereen wereldwijd binnen Knauf Insulation om elke dag te werken aan een beter energiemanagement en de toekomstvisie van het bedrijf om te investeren in schonere, efficiëntere technologie, zegt Philippe Coune, Manager van HSE, Performance & Sustainability van Knauf Insulation.

We hebben ons watergebruik met 17,1% verminderd en de lozing van water met 49,7%.
Philip Coune, manager HSE, Permance & Sustainability Knauf Insulation

 

Schaarse materialen besparen

We gebruiken bij de productie van onze glaswol-, inblaaswol- en mineralewol-isolatie hoofdzakelijk gerecycled glas (tot 80%). Zonder verlies van kwaliteit kan glas keer op keer gebruikt worden voor de productie van nieuw glas of nieuwe glaswol. Glas is daarmee een typisch voorbeeld van de circulaire economie.

Zo kunnen onze klanten over de hele wereld milieuvriendelijke bouwprojecten realiseren, de energie efficiency van gebouwen verhogen en een aangenaam binnenklimaat creëren. 

Knauf Insulation transparent sur la durabilité
Knauf Insulation Sustainability report
Duidelijk over duurzaamheid

Onze doelstellingen, inspanningen en successen op het gebied van duurzaamheid leggen we al sinds 2010 vast in ons jaarlijkse duurzaamheidsrapport (Sustainability Report). Deze rapporten geven je een overzicht van internationale projecten en initiatieven die laten zien hoe serieus we onze verantwoordelijkheid voor duurzaamheid nemen.