Knauf Insulation investeert ruim 15 miljoen euro in zijn vestiging in Visé en intensiveert de recycling van minerale glaswol

By Knauf Insulation Belgïe
07 februari 2022

Knauf Insulation, een toonaangevende fabrikant van isolatieoplossingen, investeert meer dan 15 miljoen euro en zet belangrijke stappen voor de recycling van glaswol in zijn vestiging in Visé. Dankzij een nieuw proces voor het terugwinnen en recycleren van glaswol wordt het materiaal opnieuw in het circuit opgenomen en gevaloriseerd, in plaats van naar de stortplaats te worden gebracht. 

Op deze manier wil het bedrijf een echte circulaire economie tot stand brengen in de bouw, een sector die momenteel verantwoordelijk is voor ongeveer 40% van de afvalproductie in de wereld.

Knauf Insulation kondigt de installatie aan van een glaswolrecyclage-eenheid op zijn site in Visé (provincie Luik, België). De belangrijkste voordelen van dit innoverende procédé zijn de vermindering van het grondstoffenverbruik en van de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen wordt afgevoerd. Deze recyclingactiviteit, die reeds op kleine schaal plaatsvindt in de vestiging van Visé voor de recyclage van eigen productie-afval, zal nu aanzienlijk worden uitgebreid. De investering maakt deel uit van het duurzaamheidsplan For a Better World van de Knauf Insulation Group, dat wil bijdragen aan de totstandkoming van een circulaire economie. Met dit initiatief wil Knauf Insulation een belangrijke rol spelen in een groenere, duurzamere bouwsector.

Knauf Insulation visé recycling
Recyclageproces

Minerale glaswol is gemaakt van natuurlijke materialen - zand en gerecycleerd glas - en kan oneindig worden gerecycleerd.

Afval van minerale glaswol van bouw- en afbraakwerven wordt vandaag echter meestal gestort of verbrand bij gebrek aan alternatieven. Dankzij een nieuw terugwinnings- en recyclingprocédé voor minerale glaswol, waarvoor een eigen productielijn en oven zullen worden gebouwd, zal het materiaal opnieuw in het circuit worden opgenomen en worden gevaloriseerd. Op basis van jaren ervaring zal de Visé-vestiging haar eigen productie-resten blijven recycleren en deze activiteit nog intensiveren. Daarnaast zal minerale glaswol afkomstig van bouwwerven en vervolgens van sloopwerven in het recyclingproces worden geïntegreerd. Dankzij dit innoverende procédé wil de onderneming een echte kringloopeconomie tot stand brengen in de bouw, een sector die vandaag verantwoordelijk is voor ongeveer 40% van de afvalproductie. De vestiging in Visé wil in het tweede kwartaal van 2022 met de recycling beginnen.

Recyclage, een essentiële pijler van de circulaire strategie in Belgïe

De Belgische bouwsector is een belangrijke speler binnen een nationale strategie voor het beheer van grondstoffen en afval. Dit geldt overigens voor de drie gewesten: het plan Vlaanderen Circulair, BE CIRCULAR voor Brussel en Circular Wallonia voor Wallonië. De doelstelling van deze actieplannen blijft gemeenschappelijk omdat ze de preventie, het hergebruik en de recyclage van bouwafval willen ondersteunen. De recyclage van materialen is een prioriteit geworden in de bouwsector, maar aangezien er geen recyclingketen is, wordt glaswol zelden gerecycleerd. “We vinden dat we een rol hebben”, zegt Marc Bosmans, Circular Economy Manager voor West-Europa bij Knauf Insulation. “Daarom hebben we het project ‘Looping’ opgezet, met als doel glaswol van bouw- en afbraakwerven te recycleren. Het materiaal wordt geïntegreerd in het productieketen en gevaloriseerd in plaats van het af te voeren naar een stortplaats. De cirkel is rond. We kunnen echt spreken van een kringloopeconomie.” Naast de grotere recyclingcapaciteit, waardoor de impact op het milieu zal worden verkleind, gebruikt Knauf Insulation ECOSE® Technology voor zijn producten, een bindmiddel op plantaardige basis dat de koolstofuitstoot aanzienlijk vermindert in vergelijking met een petrochemisch bindmiddel. Met het oog op de toekomst kijkt Knauf Insulation verder dan zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot de levenscyclus van zijn producten, van eco-ontwerp tot het einde van de levensduur.

Circular Economy KI

For a Better World - Knauf Insulation onderscheidt zich met zijn initiatieven

De nieuwe recyclingactiviteit sluit aan bij andere initiatieven op de Visé-locatie in het kader van het duurzaamheidsprogramma For a Better World, waarmee de Groep veranderingen blijft stimuleren op het gebied van duurzame isolatie:

  • de installatie van 10.000 fotovoltaïsche zonnepanelen in 2021, waarmee de site het grootste aantal zonnepanelen heeft van het Waalse Gewest;
  • de aanleg van een waterput met het oog op vermindering van drinkwaterverbruik in de productie (verwachte voltooiing in Q1 2022);
  • een vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een windturbine in 2022
  • een afdeling voor de verwerking van houtpallets, KI PAL, in april 2021
  • het verkrijgen van het Declare Label voor het gamma van minerale glaswolpanelen en -rollen vervaardigd met ECOSE® TECHNOLOGY bindmiddel, waardoor Knauf Insulation de enige Europese isolatiefabrikant is die erkend is voor producttransparantie
  • onderzoek en ontwikkeling voor milieuvriendelijkere verpakking van zijn producten door vermindering van de inkt en toevoeging van meer gerecycleerde componenten

De Groep, en meer in het bijzonder de site van Visé, neemt zijn sociale en milieuverantwoordelijkheid serieus en wil een voorbeeldfunctie vervullen bij de toepassing van concrete en doeltreffende oplossingen. Binnen de Groep zijn de initiatieven van Visé een bron van inspiratie voor de ontwikkeling van projecten in de andere vestigingen.