Privacy policy

De bescherming van persoonsgegevens staat bij Knauf Insulation hoog in het vaandel. Via deze privacyverklaring informeren wij je over ons privacybeleid en over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en beschermen. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en de (toekomstige) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen niet van dit privacybeleid afwijken, tenzij je ons daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. Binnen deze website verzamelen we alleen gegevens voor zover dit technisch noodzakelijk is. Deze gegevens worden onder geen beding doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

 

Verzamelen van gegevens

 

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende algemene technische informatie automatisch opgeslagen: het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en andere soortgelijke informatie. Dit zijn uitsluitend gegevens die geen conclusie over u opleveren. Het is mogelijk om op elk moment, met toekomstig effect, bezwaar te maken tegen deze verzameling en opslag van gegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Jouw persoonsgegevens worden enkel ontvangen, verzameld en verwerkt door Knauf Insulation sprl. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van jouw toestemming, uitvoering van een eventuele overeenkomst of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: Het opnemen van contact, zoals het beantwoorden van vragen.

De persoonsgegevens, die door ons worden verzameld en verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt worden. 

                                                                                                                                    

GEBRUIK VAN SOCIAL PLUGINS

FACEBOOK

Onze website gebruikt de social share-functie ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook.com dat in beheer is bij Facebook Inc., Palo Alto, VS ("Facebook"). Deze plug-ins herken je aan het Facebook-logo.

Als je onze website bezoekt, dan worden deze in eerste instantie gedeactiveerd. De plug-ins worden alleen geactiveerd wanneer je op de knop drukt. Bij deze activering wordt een link naar Facebook gemaakt en geef je toestemming om je gegevens naar Facebook te verzenden. Als je bent aangemeld bij Facebook, dan kan Facebook dit bezoek aan jouw account koppelen. Als je op de betreffende knop drukt, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks door je browser naar Facebook verzonden en binnen Facebook verwerkt.

Voor informatie over de omvang en het doel van gegevensverzameling, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de rechten en de instellingen die je kunt configureren om je privacy te beschermen, verwijzen we je graag naar het Facebook-privacy statement .

Als je niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over jou verzamelt, dan moet je je bij Facebook afmelden voordat je onze site bezoekt.

 

YOUTUBE

 

Onze website maakt gebruik van het YouTube-videoplatform, dat wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een platform waarmee het mogelijk is om audio- en videobestanden af te spelen.

Wanneer je een pagina op onze website opent, dan brengt de geïntegreerde YouTube-speler een verbinding met YouTube tot stand om de technische overdracht van het video- of audiobestand te garanderen. Als deze verbinding met YouTube in stand wordt gebracht, dan worden de gegevens overgedragen naar YouTube.

Voor informatie over de omvang en het doel van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YoutTube, evenals de rechten en de instellingen die je kunt configureren om je privacy te beschermen, verwijzen we je graag naar het YouTube Privacy Statement.

 

TWITTER
 

De website van Knauf Insulation maakt gebruik van de sociale plug-ins van het Twitter sociale netwerk, dat wordt beheerd door Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). Uitbreidingsmodules zijn gemarkeerd met een Twitter-logo of de toevoeging van "Tweet". Wanneer u onze website bezoekt, die deze plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Door op de knop te klikken, worden de uitbreidingsmodules geactiveerd. Met deze activering legt u de verbinding met Twitter vast en verklaart u toestemming voor de overdracht van gegevens naar Twitter. Als u bent aangemeld bij Twitter, kan Twitter uw bezoek aan uw account op Twitter toewijzen. Wanneer u op de knop drukt, wordt de bijbehorende informatie direct vanuit uw browser naar Twitter verzonden en daar opgeslagen.

De reikwijdte en het doel van de gegevensverzameling, verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Twitter, evenals uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie. gecommuniceerd door Twitter.

 

LINKEDIN
 

Onze website bevat add-ons voor LinkedIn's sociale netwerk LinkedIn, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (hierna te noemen "LinkedIn"). U kunt LinkedIn plug-ins herkennen aan het LinkedIn-logo op onze site ("in" wit op een blauwe achtergrond). Om ongewenste overdracht van gegevens te voorkomen, zijn de plug-ins op deze website standaard uitgeschakeld. Door op het betreffende symbool te klikken, wordt de uitbreidingsmodule geactiveerd en kunnen de gegevens worden overgedragen aan de leverancier. Als u de plug-in activeert, wordt uw browser gekoppeld aan de server van LinkedIn. Uitbreidingsmodules kunnen natuurlijk op elk moment worden uitgeschakeld.

Wanneer de plug-in is ingeschakeld, ontvangt LinkedIn informatie zoals uw IP-adres, een bericht dat u onze site hebt bezocht en andere browsergerelateerde informatie. Als u op de knop LinkedIn ("Knop Delen") klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw LinkedIn-profiel. Hierdoor kan LinkedIn het bezoek van onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina's, de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn niet kennen. Gedetailleerde informatie over het verzamelen van gegevens (doel, bereik, verdere verwerking, gebruik), evenals uw rechten en instellingsopties zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie die door LinkedIn wordt verstrekt.

 

Gebruik van Google Maps

 

Deze website gebruikt Google Maps voor het weergeven van kaarten. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Door het gebruik van deze website, ga je ermee akkoord dat de automatisch gegenereerde gegevens en de gegevens die je hebt ingevoerd, kunnen worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Google, een van haar vertegenwoordigers of externe leveranciers.
Meer details over dit beleid van Google zijn te vinden in de servicevoorwaarden van Google en het Privacybeleid van Google.

 

Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

 

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de hiervoor omschreven doeleinden. Ten aanzien van deze verwerking kun je de volgende rechten uitoefenen, door je verzoek hiertoe te richten aan [email protected], of door je verzoek te verzenden via het contactformulier op onze website:

  • recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens, en het recht op inzage van je persoonsgegevens zoals deze door ons worden verwerkt. 
  • recht om de bij ons beschikbare persoonsgegevens te corrigeren of – indien de gegevens onvolledig zijn – deze aan te vullen, rekening houdende met het doeleinde van de verwerking.
  • recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld.
  • recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, indien a) je persoonsgegevens niet juist zijn, b) de verwerking onrechtmatig is, c) je jouw persoonsgegevens nodig hebt ten behoeve van een rechtsvordering of d) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er een belangenafweging loopt.  
  • recht op gegevensoverdraagbaarheid, om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een elektronisch bestand te verkrijgen, en om deze (eventueel door ons, indien dit technisch mogelijk is) aan een ander over te dragen.
  • recht op bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Je hebt daarnaast het recht op bezwaar tegen verwerking ten behoeve van aan jou gerichte marketing.

 

Na ontvangst van je verzoek, zullen wij je via e-mail zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen één maand, informeren of aan dit verzoek zal worden voldaan. Indien je verzoek wordt geweigerd, zullen wij de redenen hiervoor schriftelijk (per e-mail) mededelen.

Indien je verzoek wordt afgewezen, zullen wij de redenen voor deze afwijzing schriftelijk (per e-mail) aan je mededelen. Indien je bezwaar hebt tegen deze afwijzing, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of een verzoekschriftprocedure starten bij de rechter.

Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, kun je daarnaast te allen tijde je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Wij zullen dan de verwerking die is gebaseerd op jouw toestemming staken. Dit laat echter de verwerking op basis van de toestemming vóór deze intrekking, onverlet.

 

Wijziging privacy statement

 

Wij kunnen op elk moment ons privacybeleid wijzigen, en zullen deze wijzigingen en ons meest recente privacy statement op onze website www.knaufinsulation.be publiceren. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat gold ten tijde van het verzamelen van deze persoonsgegevens.